diamond city (Business Opportunities - Other Business Ads)

CANetAds > Business Opportunities > Other Business Ads

Item ID 3431708 in Category: Business Opportunities - Other Business Ads

diamond city


The Diamond City Đức Hòa là một dự án hiện đang thu hút được khá là nhiều sự quan tâm của các chủ đầu tư trong và ngoài giới bất động sản. Đây là một khu vực có sự phát triển kinh tế nhanh nhất cả nước, do sở hữu vị thế chiến lược tiềm năng cao của khu vực tam giác Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long an. Bên cạnh đó còn nhiều khu công nghiệp phát triển và cả hệ thống giao thông liên vùng hiện đại. ###diamond city Website:-

https://duchoa.net/the-diamond-city/


Related Link: Click here to visit item owner's website (0 hit)

Target Prov.: All Provinces
Target City : USA
Last Update : Sep 10, 2022 10:23 AM
Number of Views: 25
Item  Owner  : Justin Cornish
Contact Email:
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
CANetAds > Business Opportunities > Other Business Ads
 © 2022 CANetAds.com
2022-12-05 (0.392 sec)